AJ KINOREKLAMA
     videostudio
Loading the player ...

Kinoreklama

Kinoreklama je mladý rychle se rozvíjející typ reklamního produktu, který má k dispozici mocné prostředky pro vyjímečný přednes reklamy. Přirozené prostředí kina vytváří ideální podmínky pro multimediální ztvárnění reklamního spotu a navíc zde nepůsobí rušivé vlivy odpoutávající pozornost. Z průzkumů plyne, že efektivita oslovení potencionálních klientů je jedna z nejúčinějších a přitom náklady na ní jsou velmi nízké. Lze to lehce dokázat v číslech:
Většina kin má asi 300 míst a vysílá se zde 2krát denně. Takže počítáme-li, že kino navšíví cca 150 lidí 2krát denně, tj. 300 lidí za den a 2 100 lidí za týden. Za měsíc shlédne tedy reklamu 8 400 potencionálních klientů a to jen v jednom kině! V kině Crystal vychází v průměru měsíční projekce na 5000 Kč, tzn. že do jednoho člověka investujete cca 1,50 Kč! Najdete efektivnější reklamu?